Εταιρεία μεταφορών

Μεταφορική

Μεταφορικές εταιρείες

Μετακομίσεις οικοσκευών

Μεταφορές

Οργάνωση μετακόμισης

Μετακόμιση

Συσκευασίες

Αποθήκευση οικοσκευών

Επιλογή μεταφορικής

Επικοινωνία
Εξοπλισμός μεταφορικής εταιρείας ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετακομίσεις οικοσκευών ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταφορικές εταιρείες

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, υπάρχουν πολλές μεταφορικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με τις διεθνείς μεταφορές-μετακομίσεις, ενώ άλλες δραστηριοποιούνται μόνο στον Ελληνικό χώρο και ασχολούνται με τις διανομές εμπορευμάτων. Ανάμεσα σε αυτές τις μεταφορικές εταιρείες ξεχωρίζουν κάποιες οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων και τηρούν πιστά το πρόγραμμα μεταφοράς το οποίο έχει συμφωνηθεί.

Εταιρείες μεταφορών

Ασφάλιστρα μεταφορικών

Εκτός όμως από τις μεταφορικές εταιρείες που χαρακτηρίζονται από υψηλό επαγγελματισμό, υπάρχουν και εκείνες που αποτελούν δυσφήμιση για τον χώρο των μεταφορών-μετακομίσεων στην Ελλάδα. Είναι συνήθως γραφεία που χρησιμοποιούν απαρχαιωμένα οχήματα, στα οποία δεν γίνεται τακτική συντήρηση που ενδέχεται μάλιστα να είναι και ανασφάλιστα, το προσωπικό που απασχολούν είναι ανειδίκευτο και δεν τηρείται το πρόγραμμα μεταφοράς. Ο κίνδυνος ατυχημάτων, ειδικά στις διεθνείς μεταφορές, η έλλειψη ασφαλιστικών συμβολαίων και ο απρόσεκτος χειρισμός και η καθυστέρηση στις διανομές των εμπορευμάτων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποφυγή συνεργασίας με τις εν λόγω μεταφορικές εταιρείες.